tillsammans skall vi verka för ett tryggare samhälle


Vi organiserar och strukturerar oss i bostadsområden och hela samhällen för att motverka brott, förhindra bostadsbränder och för att öka tryggheten och säkerheten.
Tillsammans skall vi samverka för att rädda liv.
Genom några enkla åtgärder ska vi tillsammans med grannarna kunna vinna några minuter åt Räddningstjänsten och Ambulansen.

Foto: Kattarina Leander

Foto: Kattarina Leander

Flag Counter